Een afspraak maken / praktisch

Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden via het nummer 09 273 63 39. De praktijk is gelegen op de Hundelgemsesteenweg 1080, 9820 Merelbeke.

Joke De Pauw is gedeconventioneerd, Cleo Faes is geconventioneerd.

Wat brengt u de eerste behandeling mee?

  • Een geldig voorschrift van de arts (maximaal 2 maand oud).
  • Uw e-ID.
  • Eventuele verslagen van specialisten, andere hulpverleners, van radiologie of scans.
  • De betaling gebeurt na elke behandeling.

Tarieven

Joke
1ste zitting: €38,00 | Acute aandoening: €30,00 | Chronische aandoening: €28,50.

Cleo
1ste zitting: €34,10 | Acute aandoening: €27,10 of €24,00 na 9 behandelingen | Chronische aandoeningen: €26,10.

De mutualiteit voorziet voor elke behandeling terugbetaling. Voor meer informatie betreffende de terugbetaling kan u terecht op de site van het RIZIV https://www.riziv.fgov.be/nl/ of bij uw mutualiteit.

In sommige gevallen kan u genieten van een verhoogde tegemoetkoming zoals bijvoorbeeld mensen die een sociale uitkering ontvangen, mensen met een OMNIO statuut kunnen genieten een hogere terugbetaling https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-betere-vergoeding-medische-kosten.aspx. Voor meer informatie kan kan u terecht op de site van het RIZIV of bij uw mutualiteit.

KBO nummer: 0815819389

Maatregelen omtrent COVID-19

Algemeen

  • Blijf thuis wanneer u zich ziek voelt, koorts heeft, hoest of niest.
  • Blijf thuis wanneer u tijdens de laatste twee weken in contact kwam met iemand die ziek was.

Er zijn immers mogelijkheden om u verder te helpen vanop afstand (zie verder).

Wat vragen we van u op de dag van de afspraak?

  • Kom op het uur van de afspraak, niet vroeger of later.
  • Zowel voor als na de behandeling vragen wij u de handen te ontsmetten. Daarvoor is product voorzien in de praktijk.
  • Breng 1 grote of 2 kleine handdoeken mee om op de behandeltafel te leggen.

Hoe kan hulp op afstand gegeven worden?

Wanneer u in de risicogroep valt, kan een videoconsult nuttig zijn als u daarmee geholpen kan zijn. Via een beveiligde webapplicatie kunnen we mekaar zien en spreken. Dit laat toe u oefeningen aan te leren, samen door te nemen, u te begeleiden en op te volgen. U heeft daarvoor een computer met camera en microfoon met internetverbinding.

Neem contact op met ons om zo’n videoconsult in te plannen of bij verdere vragen. Hiervoor wordt 100% terugbetaling van het RIZIV voorzien.