Waarvoor kan je bij ons terecht?

Algemene revalidatie

Algemene revalidatie van houdingsafwijkingen, spier-peesproblemen, gewrichtsproblemen, na een operatie…

Een kinesitherapeutische behandeling kan bestaan uit massage, mobilisaties (bewegen van de gewrichten), taping maar wordt steeds aangevuld met oefentherapie. Dit kan spierversterkende oefentherapie zijn, stabilisatietraining, evenwichtstraining,…

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie van kinesitherapie. Na de opleiding kinesitherapie volgt een manueel therapeut een bijkomende opleiding om extra kennis te verwerven over de bewegingsmogelijkheden van het lichaam, met de nadruk op de rug en de nek. Met manuele therapie wordt de oorzaak van uw probleem gezocht en samen bekeken hoe het probleem kan worden aangepakt alsook hoe dit in de toekomst kan vermeden worden.

Behandeling van dystonie

Via mijn onderzoek heb ik me verdiept in de behandeling van cervicale dystonie. Naast de botuline toxine injecties of andere medicatie, kan kinesitherapie uw pijn en de positie van uw hoofd verder verbeteren. Hiervoor gebruik ik gespecialiseerde technieken.

Behandeling van oorsuizen of tinnitus

Een specifieke vorm van tinnitus kan met manuele therapie behandeld worden. Bij somatische tinnitus is immers een link tussen lichamelijke klachten ter hoogte van de nek, kaak of spieren en het oorsuizen. Wanneer deze aspecten behandeld worden, zal uw tinnitus ook afnemen.

Behandeling van performance gerelateerde klachten

Muzikanten en zangers leveren elke keer opnieuw een topsportprestatie tijdens een optreden. Het uren oefenen in vaak asymmetrische houdingen kan aanleiding geven tot klachten. Met een grondige analyse van uw speelhouding, oefenintensiteit en andere factoren, kunnen we uw klachten samen aanpakken.