Team

Zorg en kwaliteit staan in ons team centraal om met veel engagement elke persoon zo goed mogelijk te begeleiden en optimaal te behandelen.

Joke

Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
Msc Manuele therapie
Dry needling
Cervicale dystonie
Kaakklachten, duizeligheid, hoofdpijn

Cleo

Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
Postgraduaat Manuele therapie in opleiding
Algemene revalidatie, post-operatieve behandelingen

Joke De Pauw

Joke studeerde in 2004 af als Licentiaat in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Daaropvolgend behaalde ze haar Master in Science diploma Manuele Therapie in 2009 aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2010 combineert ze de klinische praktijk met onderzoek en les geven aan de Universiteit Antwerpen waar ze in 2018 haar doctoraat heeft behaald met als titel ‘Sensorimotor control in patients with idiopathic cervical dystonia’.

Ze combineert nog steeds onderzoek, les geven met de klinische praktijk en volgt jaarlijks bijscholingen om de zorg zo veel mogelijk te optimaliseren.

Cleo Faes

Cleo rondde haar opleiding Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie af in 2020 aan UGent. Ze is momenteel bezig met de opleiding om zich te specialiseren in Manuele Therapie. Hierdoor is ze helemaal up to date met de nieuwe inzichten en behandelingen om patiënten te begeleiden bij hun herstel.

Publicaties Joke De Pauw

Phd thesis

‘Sensorimotor control in patients with idiopathic cervical dystonia’, maart 2018, UAntwerpen
promotoren: Prof. dr. P. Cras, Prof. dr. W. De Hertogh
co-promotoren: Prof. dr. R. Mercelis, Prof. dr. S. Truijen

Publicaties in peer reviewed tijdschriften

– The effect of aerobic exercise on the number of migraine days, duration and pain intensity in migraine: a systematic literature review and meta-analysis. Lemmens J, De Pauw J, Van Soom T, Michiels S, Versijpt J, van Breda E, Castien R, De Hertogh W.
J Headache Pain, 2019 (20) 1:16.

– The effect of a single botulinum toxin treatment on somatosensory processing in idiopathic isolated cervical dystonia: an observational study. Joke De Pauw, Patrick Cras, Steven Truijen, Rudy Mercelis, Sarah Michiels, Wim Saeys, Luc Vereeck, Ann Hallemans, Willem De Hertogh. Journal of Neurology Sep 2018, doi: 10.1007/s00415-018-9045-y [Epub ahead of print]

– The effectiveness of physiotherapy for cervical dystonia: A systematic literature review. Joke De Pauw, Kevin Van der Velden, Jill Meirte, Ulrike Van Daele, Steven Truijen, Patrick Cras, Rudy Mercelis, Willem De Hertogh. Journal of Neurology (2014)261:1857-1865

– Measuring Disability in Patients With Cervical Dystonia According to the International Classification of Functioning, Disability and Health. Joke De Pauw, Kevin van der Velden, Reen Cox, Steven Truijen, Patrick Cras, Rudy Mercelis, Willem De Hertogh. OTJR: Occupation, Participation and Health (2017)37(3):132-140

– Letter to the Editor concerning: Dizziness and neck pain: a correct diagnosis is required before consulting a physiotherapist, by Van Leeuwen and Van der Zaag-Loonen 2016. Willem De Hertogh, René Castien, Joke De Pauw, Sarah Michiels. Acta Neurologica Belgica. (2017) 117(2):573-574

– Cervical sensorimotor control in idiopathic cervical dystonia: A cross-sectional study. Joke De Pauw, Rudy Mercelis, Ann Hallemans, Sarah Michiels, Steven Truijen, Patrick Cras, Willem De Hertogh. Brain and Behavior (2017): e00735

– Is perception of subjective visual vertical intact in patients with idiopathic cervical dystonia? Joke De Pauw, Willem De Hertogh, Rudy Mercelis, Wim Saeys, Ann Hallemans, Sarah Michiels, Steven Truijen, Patrick Cras. Acta Neurologica Belgica (2018)118:1, 77-84

– Postural control and the relation with cervical sensorimotor control in patients with idiopathic adult-onset cervical dystonia. Joke De Pauw, Rudy Mercelis, Ann Hallemans, Gertjan Van Gils, Steven Truijen, Patrick Cras, Willem De Hertogh. Experimental Brain Research, (2018)236:3, 803-811